Դաս 8-9. Քաղաքական գիտակցություն, վարք և մասնակցություն․ Նարեկ Գալստյան