Դաս 7․ Քաղաքական սոցիալականացում․ Մարինե Մելքումյան