Դաս 5․ Քաղաքական ընտրանի (էլիտա)․ Մարինե Մելքումյան