Դաս 3․ Քաղաքականություն և իշխանություն․ Աշոտ Ալեքսանյան